Media

2011 Nihon Karatedo Itosu-kai Tournament at Soka University in Aliso Viejo, CA. Other videos are from the 2010 Nihon Karatedo Itosu-kai Inter-dojo Tournament.